/Files/images/m88g2scNb5M.jpg Усі досягнення цивілізації, які оточують нас, зобов'язані своїм існуванням фундаментальним дослідженням, що проводилися раніше. Наприклад, двигуни внутрішнього згоряння не могли б існувати без зроблених колись відкриттів у таких науках, як термодинаміка, молекулярна фізика, електродинаміка, магнетизм, органічна хімія і т. д. Зараз завдяки прискоренню науково-технічного прогресу результати наукових досліджень знаходять застосування в техніці й побуті в середньому через 20-ЗО років. З метою підвищення пізнавального інтересу учнів, осучаснення ролі фізики в упровадженні новітніх технологій пропонуємо зосередити увагу школярів на розгляді основних положень принципу дії та будови побутових приладів (кондиціонера, мікрохвильової печі, пульту дистанційного керування, сканера, програвачів СD та DVD, цифрового фотоапарату тощо); на використанні нанотехнологій (виготовлення схем з елементами, розміри яких порівнюються з розмірами одиничних молекул); на створенні наноінструментів та наномеханізмів, нових формах існування вуглецю: фулерени нанотрубки; збиранні різних структур із молекул та атомів, розвитку засобів зв'язку (транкінгові мережі, Інтернет, ІР-телефонія та ін.); способах запису та передачі інформації тощо.

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів-N 601 2. Акт введення в експлуатацію кабінету фізики - Шаблон 3.

3. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення

4. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики у поточному році

5. Типові переліки обладнання кабінету фізики

6. Обладнання кабінету фізики

7. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

8. Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів

9. Інвентарна книга кабінету фізики

10. Матеріальна книга кабінету фізики

11. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

12. Про інноваційну діяльність

13. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

14. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

15. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету фізики - Шаблон

17. Паспорт забезпеченості кабінету фізики - Зразок

18. Паспорт кабінету фізики-1

19. Паспорт кабінету фізики-2

20. Графік роботи кабінету фізики - Шаблон

21. Перспективний план роботи кабінету фізики - Шаблон

22. Річний план роботи кабінету фізики

23. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу-Зразок

24. Список учнів, які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи - Зразок

25. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом фізики - Зразок

С
Кiлькiсть переглядiв: 257

Коментарi